Công Ty Tnhh Truyền Thông Điều Hành Kinh Doanh Tuyển Dụng Vị Trí Giám Đốc

[English Below]

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày và quản lý việc tuyển dụng người lao động của Công Ty;
 • Đại diện cho Công Ty làm việc với các đối tác, khách hàng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 • Ký kết các loại hợp đồng nhân danh Công Ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư kinh doanh của Công Ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong Công Ty;
 • Đào tạo người lao động cho Công Ty;
 • Duy trì quan hệ gần gũi với các khách hàng và phát triển kinh doanh cho Công Ty; và
 • Nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công Ty.

3. Yêu cầu cho vị trí:

Yêu cầu về lĩnh vực chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Yêu cầu về kinh nghiệm

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong việc quản lý công việc, tìm kiếm đối tác là các nhà cung cấp ở nước ngoài, khách hàng, giỏi đàm phán, thiết lập và duy trì các quan hệ kinh doanh với đối tác, khách hàng nhằm thúc đẩy và phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm phát triển lĩnh vực về dịch vụ quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, các hoạt động bán buôn khác,… mà Công Ty đang kinh doanh;
 • Đã từng đảm nhận chức danh quản lý trong doanh nghiệp như Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương;
 • Có kiến thức và am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực dịch vụ mà Công Ty tập trung kinh doanh như dịch vụ quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, các hoạt động bán buôn khác…;
 • Thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh): Do Công Ty đa số các nhà cung cấp và khách hàng đến từ các nước sử dụng ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì vậy, việc trao đổi thông tin trong Công Ty chủ yếu bằng tiếng Anh; và
 • Am hiểu văn hoá, thị hiếu của đối tác quốc tế, nhà cung cấp quốc tế để phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của Công Ty tại Việt Nam trong tương lai.

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần (buổi sáng: từ 8h30 đến 12h00; buổi chiều: từ 13h00 đến 17h30; nghỉ trưa: từ 12h00 đến 13h00)

Địa điểm làm việc: Số 138 Đường D, Khu đô thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hình thức dự tuyển

 • Vòng 1: Điền form hoặc gửi mail đăng ký ứng tuyển kèm CV trên website
 • Vòng 2: phỏng vấn với Chủ tịch công ty

Thời gian tuyển dụng: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/12/2023

Nộp hồ sơ đến email sau: info@executives.asia

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Thư giới thiệu bằng Tiếng Anh
 • CV bằng Tiếng Anh, với đầy đủ thông tin cá nhân, kinh nghiệm và thời gian làm việc và 01 ảnh chân dung 3x4cm
 • Bản scan của tất cả chứng chỉ/bằng cấp được nêu trong CV

Business Executive Media Company Limited Recruitment of Director

1. Quantity: 01

2. Job Description:

 • Being responsible for running the daily business activities and managing the recruitment of employees of the Company;
 • Representing the Company to work with partners, customers, etc. related to the Company’s business activities;
 • Signing kinds of contracts on behalf of the Company;
 • Organizing the implementation of the business plan and investment plan of the Company;
 • Assigning, removing, or dismissing the managers in the Company;
 • Training employees working for the Company;
 • Maintaining close relationship with clients and developing the business of the Company; and
 • Other tasks specified in the Company’s Charter.

3. Requirements for the position:

Requirements on field of expertise: Business Administrator

Experience Requirements:

 • Having at least 02 years of experience in managing, and finding partners such as overseas suppliers and customers, being good at negotiating, establishing, and maintaining business relationships with partners, and customers to promote and develop the Company’s business activities to develop the field of advertising services, organization of introduction and trade promotion, other wholesale activities, etc.;
 • Holding a management position in an enterprise such as Director, Deputy Director or equivalent management positions;
 • Having in-depth knowledge and understanding of the service areas that the Company focuses on, such as advertising services, trade introduction and promotion organizations, and other wholesale activities, etc.;
 • Being proficient in a foreign language (English): The Company’s majority of suppliers and customers come from countries that use English as their native language. Therefore, discussion and communication within the Company is mainly in English; and
 • Understanding the culture and tastes of international partners, suppliers, and customers and expanding the Company’s business activities in the future.

Salary: Negotiate

Working Time: from Monday to Friday (morning: from 8.30 am – 12.00 pm; afternoon: from 1.00 pm – 5.30 pm; lunch-break: 12.00 pm – 1.00 pm)

Address: No. 138 street D, Lakeview City Urban Area, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Application form:

 • Round 1: Fill out the form or send an email to apply with your CV on the website
 • Round 2: An interview with the company President

Recruitment Period: From September 15th, 2023 to December 15th, 2023

The application submission is in the following email: info@executives.asia

The application dossier includes:

 • Cover Letter in English
 • English CV which includes personal information, working experience and period, and 01 3x4cm portrait
 • Scanned copies of all degrees/certificates mentioned in the CV
Never miss an update about our events and articles
Tim Burrill
Membership Manager & Executive Assistant
If you would like to learn more about our events and membership, or have other questions, don’t hesitate to reach out to me.